Kaikai Kiki

©TM/KK Plush / Kurage-bo Stuffed Toy S

$35

23.5 cm tall plush

Size: